Mijn favorieten

Taxatie

Voor taxaties kunt u uiteraard bij Kool & Van den Toren, makelaars & taxateurs terecht.

 Wilt u uw woonhuis laten taxeren dan zullen we u vragen waaróm u een waardebepaling wilt laten verrichten. Het doel van een taxatie leidt namelijk tot verschillende soorten waarden. Deze waardebegrippen kunt u tegenkomen:


  • Onderhandse verkoopwaarde: wanneer u een woning (ver)koopt vrij van huur en gebruik spreken we van de onderhandse verkoopwaarde. Dat is de hoogste waarde van de woning bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Deze waarde (met taxatierapport) is onder meer noodzakelijk bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).


     
  • Executiewaarde: wanneer u een hypotheek nodig heeft, wil de bank de executiewaarde van de woning weten. Dat is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als u de hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wil immers het geleende geld altijd terugkrijgen.


     
  • Waarde in het economische verkeer: de Belastingdienst wil de waarde van uw woning weten voor het bepalen van o.a. de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait. Deze zogenaamde ‘waarde in het economische verkeer’ wordt bepaald aan de hand van de WOZ, de Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde is bepalend voor de jaarlijkse, gemeentelijke OZB-heffing.


KOOL & VAN DEN TOREN, makelaars & taxateurs:
* Ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert en gecertificeerd voor woonhuizen, Wonen / MKB, Bedrijfsmatig onroerend goed en Landelijk onroerend goed.
* Deskundig op het gebied van grondverwerving en onteigeningszaken (Diploma Opleiding Grondverwerving PBNA)
U kunt een e-mail (info@koolvandentoren.nl) ,of een fax (0184-692698) sturen naar ons kantoor onder vermelding van:


- uw naam en adresgegevens;
- het te taxeren object;
- doel van de taxatie.


Wij nemen dan kontakt met u op en bespreken de opdracht, onze werkwijze en het door ons gehanteerde taxatie-tarief voor de door u gewenste taxatie.